...
ym(43282914,'reachGoal','obratn-zv-pokup') ym(43282914,'reachGoal','obratn-zv-vladelec') ym(43282914,'reachGoal','zakaz-avtomobil') ym(43282914,'reachGoal','zapis-na-to') ym(43282914,'reachGoal','zapis-test-draiv') ym(43282914,'reachGoal','obratn-zvonok') ym(43282914,'reachGoal','CallKeeper_CALL') ym(43282914,'reachGoal','CallKeeper_FORM_CALL') ym(43282914,'reachGoal','CallKeeper_CALL_MOBILE')